Діючі обласні програми

Постановою Кабінету Міністрів України від 11/03/2022 №252 "Деякі формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" та рішенням обласної ради від 05/03/2022 №476 "Про делегування Рівненській обласній державній військовій адміністрації окремих повноважень на період дії воєнного стану в Україні" делеговано Рівненській обласній державній військовій адміністрації на період дії воєнного стану в Україні повноваження з внесення змін до обласного бюджету, затвердження / внесення змін до обласних програм.

ПЕРЕЛІК

діючих обласних програм

Станом на 24/08/2022

№ ріш

дата прийняття

Назва рішення  

№ та дата прийняття рішення про внесення змін до програми

Постійна комісія, на яку покладено контроль

654

06.09.2017

Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2024 року (термін дії програми продовжено до 2024 року відповідно до рішення від 12.11.2021 №336)

№872 від 16.03.2018  

№55 від 24.12.2020

№260 від 19.08.2021

№336 від 12.11.2021

№419 від 17.12.2021

Розп.голови ОДА 
№86 від 12.05.2022

Постійна комісія з питань гуманітарної політики; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

747

01.12.2017

Про Програму здійснення шефства над військовою частиною А1446  на 2018-2022 роки

№1094 від 07.09.2018

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

748

01.12.2017

Про Обласну програму створення регіональної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади на 2018-2022 роки

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

749

01.12.2017

Про Програму організації рятування людей на водних об’єктах Рівненської області на 2018-2022 роки 

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

750

01.12.2017

Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки

№942 від 18.05.2018

№1151 від 07.12.2018

№1371 від 14.06.2019

№1515 від 29.11.2019 №1690 від 05.06.2020

№1744 від 21.08.2020

№77 від 11.03.2021

№256 від 19.08.2021

Розп.голови ОДА 
№33 від 25.03.2022

№20 від 12.03.2022
№84 від 12.05.2022
№88 від 13.05.2022

Постійна комісія з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

859

16.03.2018

Про Програму розвитку культури Рівненської області на період до 2022 року

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань гуманітарної політики

861

16.03.2018

Про Обласну програму забезпечення молоді житлом на 2018-2023 роки

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань гуманітарної політики

862

16.03.2018

Про Обласну програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року

№1134 від 05.10.2018

№1155 від 07.12.2018

№1291 від 15.03.2019

№1373 від 14.06.2019

№1516 від 29.11.2019

№1613 від 13.03.2020

№1689 від 05.06.2020

№257 від 19.08.2021

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань гуманітарної політики

866

16.03.2018

Про Комплексну програму енергоефективності Рівненської області на період 2018-2025 років

№1011 від 27.07.2018

№1138 від 02.11.2018

№1139 від 02.11.2018

№1152 від 07.12.2018

№1294 від 15.03.2019

№1450 від 30.08.2019

№1610 від 13.03.2020

№1692 від 05.06.2020

№52 від 24.12.2020

№255 від 19.08.2021

№422 від 17.12.2021

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності

937

18.05.2018

Про Комплексну програму розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки (в новій редакції, затвердженій рішенням від 12.11.2021 №334)

№1513 від 29.11.2019

№1609 від 13.03.2020

№334 від 12.11.2021
Розп.голови ОДА
№28 від 16.03.2022
№45 від 05.04.2022

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села

939

18.05.2018

Про Програму реконструкції, удосконалення, розвитку та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненської області на 2018-2024 роки

Розп.голови ОДА
№73 від 02.05.2022

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

940

18.05.2018

Про Програму зайнятості населення Рівненської області на 2018-2022 роки

 

Постійна комісія з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей

1146

07.12.2018

Про Програму розвитку архівної справи в Рівненській області на 2019-2023 роки

№1289 від 15.03.2019

№251 від 19.08.2021

Постійна комісія питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань гуманітарної політики

1148

07.12.2018

Про Програму дообладнання захисних споруд цивільного захисту в Рівненській області

 

Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності; Постійна комісія питань бюджету, фінансів та податків

1149

07.12.2018

Про Обласну програму соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки

№1372 від 14.06.2019

№54 від 24.12.2020

Постійна комісія з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

1285

15.03.2019

Про Програму розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2019-2022 роки

№1620 від 13.03.2020

Постійна комісія з питань будівництва та розвитку інфраструктури

1368

14.06.2019

Про Обласну комплексну програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькі й та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, на 2019-2022 роки

№1616 від 13.03.2020

№335 від 12.11.2021

Розп.голови ОДА
№88 від 13.05.2022

Постійна комісія з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

1369

14.06.2019

Про Обласну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки

 

Постійна комісія з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

1509

29.11.2019

Про Програму розвитку та підтримки Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» на 2019-2026 роки

№1691 від 05.06.2020

№53 від 24.12.2020

Розп.голови ОДА
№32 від 24.03.2022

Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності

1593

20.12.2019

Про Програму розвитку та підтримки комунального підприємства "Автобаза" Рівненської обласної ради

№1611 від 13.03.2020

№14 від 15.12.2020

№164 від 02.06.2021

№252 від 19.08.2021

Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності

1604

13.03.2020

Про Програму збереження та відтворення водних біоресурсів, розвитку аквакультури, любительського і спортивного рибальства в Рівненській області на 2020-2022 роки

 

Постійна комісія з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

1605

13.03.2020

Про Обласну програму «Дітям Рівненської області – безпечне харчування» на 2020-2022 роки

№78 від 11.03.2021

 

Постійна комісія з питань гуманітарної політики; Постійна комісія з питань охорони здоров'я, материства та дитинства; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

1619

13.03.2020

Про план на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

 

Постійна комісія з економічних питань і комунальної власності

1739

21.08.2020

Про Програму заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021-2025 роки

№330 від 12.11.2021

Розп.голови ОДА
№95 від 24.05.2022

Постійна комісія з питань бюджету фінансів та податків; Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції; Постійна комісія з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією

1778

21.08.2020

Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради та Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2021-2023 роки

№26 від 15.12.2020

Постійна комісія з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією

12

15.12.2020

Про Програму підтримки і розвитку спортивної медицини та лікувальної фізкультури Рівненської області на 2021-2023 роки в умовах реформування галузі охорони  здоров’я

 

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

13

15.12.2020

Про Обласну програму покращення медико-генетичної допомоги дітям і вагітним в умовах реформування медичної галузі на 2021-2023 роки 

 

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

38

24.12.2020

Про Програму розвитку та підтримки Обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» на 2021 - 2023 роки

№159 від 02.06.2021

Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності

39

24.12.2020

Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2021 - 2023 роки

№76 від 11.03.2021

№339 від 12.11.2021

Розп.голови ОДА
№70 від 26.04.2022

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності.

40

24.12.2020

Про Програму розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2021 - 2023 роки

№75 від 11.03.2021

№261 від 19.08.2021

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності.

41

24.12.2020

Про Програму створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2021-2023 роки

Розп.голови ОДА
№37 від 28.03.2022

 

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

43

24.12.2020

Про Програму підтримки фермерських господарств Рівненської області на 2021 - 2023 роки

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань аграрної політики. Земельних відносин та розвитку села

44

24.12.2020

Про Програму розвитку туризму в Рівненській області на 2021 - 2023 роки

№333 від 12.11.2021

Постійна комісія з питань гуманітарної політики

45

24.12.2020

Про Обласну програму підтримки молоді на 2021 - 2023 роки

№161 від 02.06.2021

№259 від 19.08.2021  

№420 від 17.12.2021

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань гуманітарної політики

46

24.12.2020

Про Обласну програму забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2021 - 2024 роки

№253 від 19.08.2021

Постійна комісія з питань гуманітарної політики

47

24.12.2020

Про Обласну програму з запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Рівненської області коронавірусу COVID-19 на 2021-2022 роки (термін виконання програми продовжено до 2022 року рішенням №262 від 19.08.2021)

№73 від 11.03.2021

№149 від 02.06.2021

№262 від 19.08.2021

№327 від 12.11.2021

№414 від 17.12.2021

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

48

24.12.2020

Про програму «Діти Рівненщини» на 2021 - 2023 роки

№332 від 12.11.2021

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

49

24.12.2020

Про Обласну програму забезпечення надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2021 - 2023 роки

№331 від 12.11.2021

постійні комісії відповідно до визначених функцій та повноважень

50

24.12.2020

Про Обласну програму фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров’я Рівненської обласної ради на 2021-2022 роки (термін виконання програми продовжено до 2022 року рішенням №263 від 19.08.2021)

№160 від 02.06.2021

№263 від 19.08.2021

№418 від 17.12.2021

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

65 11.03.2021 Про затвердження стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2020-2026 роки

№264 від 19.08.2021

Постійна комісія з питань гуманітарної політики; Постійна комісія з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків
66 11.03.2021 Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021-2023 роки

№472 від 15.02.2022

розп.голови ОДА:
№16 від 09.03.2022

№39 від 29.03.2022

№52 від 08.04.2022

№67 від 25.04.2022

№112 від 31.05.2022

№166 від 27.06.2022

№212 від 01.08.2022
№222 від 11.08.2022

№244 від 24.08.2022
 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.
67 11.03.2021 Про Обласну комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2021-2023 роки

№158 від 02.06.2021 

№249 від 19.08.2021

№329 від 12.11.2021

№417 від 17.12.2021
розп.голови ОДА:
№223 від 11.08.2022

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.
68 11.03.2021 Про Програму реалізації проєкту «Соціальні інновації та технології для сталого зростання через розвиток культурного туризму» – «TExTOUR» на 2021-2024 роки   Постійна комісія з питань гуманітарної політики.
70 11.03.2021 Про Програму інформатизації Рівненської області на 2021-2023 роки

№254 від 19.08.2021

№337 від 12.11.2021

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції
71 11.03.2021 Про Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Рівненській області на 2021-2023 роки   Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків.
72 11.03.2021 Про Обласну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2021-2023 роки   Постійна комісія з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків
152 02.06.2021 Про реалізацію Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2025 року в Рівненській області   Постійна комісія з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків.
153 02.06.2021 Про Обласну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року   Постійна комісія з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків.
154 02.06.2021 Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021-2025 роки

№342 від 12.11.2021

№421 від 17.12.2021

Постійна комісія з питань гуманітарної політики
155 02.06.2021 Про Обласну програму “Ліси Рівненщини” на 2021-2023 роки   Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; Постійна комісія з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села
156 02.06.2021 Про Обласну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки   Постійна комісія з питань гуманітарної політики; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків.
157 02.06.2021 Про Обласну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Рівненській області на період до 2023 року   Постійна комісія обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

247

19.08.2021

Про Обласну програму розвитку міжнародного співробітництва на 2022 – 2024 роки

Розп.голови ОДА
№40 від 29.03.2022

Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

248

19.08.2021

Про Програму розвитку освіти Рівненської області на 2022-2024 роки

Розп.голови ОДА
№36 від 28.03.2022

Постійна комісія з питань гуманітарної політики; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків.

328

12.11.2021

Про Обласну цільову програму індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2022-2024 роки

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села

415 17.12.2021 Про Регіональну цільову програму запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Рівненської області на 2022-2024 роки   Постійні комісії відповідно до визначених функцій і повноважень
416 17.12.2021 Про Обласну програму надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради на 2022-2024 роки   Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків
423 17.12.2021 Про Програму економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2022 рік   Постійні комісії відповідно до визначених функцій і повноважень
165 розп. голови ОДА 27.06.2022 Про затвердження Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки (текст, заходи, паспорт)    
Останні новини
Послугами Сімейної кімнати в обласній дитячій лікарні скористалися більше десятка родин

03-10-2022

Послугами Сімейної кімнати в обласній дитячій лікарні скористалися більше десятка родин

Під час візиту до Рівненської обласної дитячої лікарні голова обласної...

Відбулося засідання постійної комісії з економічних питань та комунальної власності

03-10-2022

Відбулося засідання постійної комісії з економічних питань та комунальної власності

Сьогодні відбулося засідання постійної комісії з питань економічної власності та...

В обласній дитячій лікарні відкрили два оновлені відділення

03-10-2022

В обласній дитячій лікарні відкрили два оновлені відділення

Це новий сучасний травмпункт, який працює на базі ортопедо-травматологічного центру,...