Діючі обласні програми

Постановою Кабінету Міністрів України від 11/03/2022 №252 "Деякі формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" та рішенням обласної ради від 05/03/2022 №476 "Про делегування Рівненській обласній державній військовій адміністрації окремих повноважень на період дії воєнного стану в Україні" делеговано Рівненській обласній державній військовій адміністрації на період дії воєнного стану в Україні повноваження з внесення змін до обласного бюджету, затвердження / внесення змін до обласних програм.

ПЕРЕЛІК

діючих обласних програм

Станом на 01/12/2023

№ ріш

дата прийняття

Назва рішення  

№ та дата прийняття рішення про внесення змін до програми

Постійна комісія, на яку покладено контроль

654

06.09.2017

Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2024 року (термін дії програми продовжено до 2024 року відповідно до рішення від 12.11.2021 №336)

№872 від 16.03.2018  

№55 від 24.12.2020

№260 від 19.08.2021

№336 від 12.11.2021

№419 від 17.12.2021

Розп.голови ОДА 
№86 від 12.05.2022

№405 від 23.11.2022

№71 від 27.02.2023

Постійна комісія з питань гуманітарної політики; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

861

16.03.2018

Про Обласну програму забезпечення молоді житлом на 2018-2023 роки

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань гуманітарної політики

866

16.03.2018

Про Комплексну програму енергоефективності Рівненської області на період 2018-2025 років

№1011 від 27.07.2018

№1138 від 02.11.2018

№1139 від 02.11.2018

№1152 від 07.12.2018

№1294 від 15.03.2019

№1450 від 30.08.2019

№1610 від 13.03.2020

№1692 від 05.06.2020

№52 від 24.12.2020

№255 від 19.08.2021

№422 від 17.12.2021

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності

939

18.05.2018

Про Програму реконструкції, удосконалення, розвитку та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненської області на 2018-2024 роки

Розп.голови ОДА
№73 від 02.05.2022

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

940

18.05.2018

Про Програму зайнятості населення Рівненської області на 2018-2024 роки Розп.голови ОДА продовжено термін дії на 2023рік
№526 від 24.10.2023
Постійна комісія з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей

1146

07.12.2018

Про Програму розвитку архівної справи в Рівненській області на 2019-2023 роки

№1289 від 15.03.2019

№251 від 19.08.2021

Розп.голови ОДА
№369 від 14.08.2023

Постійна комісія питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань гуманітарної політики

1148

07.12.2018

Про Програму дообладнання захисних споруд цивільного захисту в Рівненській області

 

Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності; Постійна комісія питань бюджету, фінансів та податків

1149

07.12.2018

Про Обласну програму соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки

№1372 від 14.06.2019

№54 від 24.12.2020

Постійна комісія з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

1369

14.06.2019

Про Обласну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки

 

Постійна комісія з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

1509

29.11.2019

Про Програму розвитку та підтримки Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» на 2019-2026 роки

№1691 від 05.06.2020

№53 від 24.12.2020

Розп.голови ОДА
№32 від 24.03.2022

№398 від 21.11.2022

№464 від 15.12.2022

№56 від 14.02.2023

№138 від 03.04.2023
№340 від 25.07.2023

№470 від 25.09.2023

Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності

1619

13.03.2020

Про план на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

 

Постійна комісія з економічних питань і комунальної власності

1739

21.08.2020

Про Програму заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021-2025 роки

№330 від 12.11.2021

Розп.голови ОДА
№95 від 24.05.2022

№554 від 06.11.2023

Постійна комісія з питань бюджету фінансів та податків; Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції; Постійна комісія з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією

1778

21.08.2020

Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради та Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2021-2023 роки

№26 від 15.12.2020

Постійна комісія з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією

12

15.12.2020

Про Програму підтримки і розвитку спортивної медицини та лікувальної фізкультури Рівненської області на 2021-2023 роки в умовах реформування галузі охорони  здоров’я

 

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

13

15.12.2020

Про Обласну програму покращення медико-генетичної допомоги дітям і вагітним в умовах реформування медичної галузі на 2021-2023 роки 

 

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

38

24.12.2020

Про Програму розвитку та підтримки Обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» на 2021 - 2023 роки

№159 від 02.06.2021

розп.голови ОДА:
№277 від 22.09.2022

№463 від 15.12.2023

№509 від 18.10.2023

Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності

39

24.12.2020

Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2021 - 2023 роки

№76 від 11.03.2021

№339 від 12.11.2021

Розп.голови ОДА
№70 від 26.04.2022

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності.

40

24.12.2020

Про Програму розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2021 - 2023 роки

№75 від 11.03.2021

№261 від 19.08.2021

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності.

41

24.12.2020

Про Програму створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2021-2023 роки

Розп.голови ОДА
№37 від 28.03.2022

№369 від 04.11.2022
№531 від 24.10.2023

 

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

43

24.12.2020

Про Програму підтримки фермерських господарств Рівненської області на 2021 - 2023 роки

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань аграрної політики. Земельних відносин та розвитку села

44

24.12.2020

Про Програму розвитку туризму в Рівненській області на 2021 - 2023 роки

№333 від 12.11.2021

Постійна комісія з питань гуманітарної політики

45

24.12.2020

Про Обласну програму підтримки молоді на 2021 - 2023 роки

№161 від 02.06.2021

№259 від 19.08.2021  

№420 від 17.12.2021

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань гуманітарної політики

46

24.12.2020

Про Обласну програму забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2021 - 2024 роки

№253 від 19.08.2021

Розп.голови ОДА
№373 від 15.08.2023

№497 від 16.10.2023

Постійна комісія з питань гуманітарної політики

48

24.12.2020

Про програму «Діти Рівненщини» на 2021 - 2023 роки

№332 від 12.11.2021

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

49

24.12.2020

Про Обласну програму забезпечення надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2021 - 2023 роки

№331 від 12.11.2021

постійні комісії відповідно до визначених функцій та повноважень

65 11.03.2021 Про затвердження стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2020-2026 роки

№264 від 19.08.2021

Постійна комісія з питань гуманітарної політики; Постійна комісія з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків
66 11.03.2021 Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021-2023 роки

№472 від 15.02.2022

розп.голови ОДА:
№16 від 09.03.2022

№39 від 29.03.2022

№52 від 08.04.2022

№67 від 25.04.2022

№112 від 31.05.2022

№166 від 27.06.2022

№212 від 01.08.2022
№222 від 11.08.2022

№244 від 24.08.2022
№278 від 22.09.2022
№481 від 20.12.2022

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.
67 11.03.2021 Про Обласну комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2021-2023 роки

№158 від 02.06.2021 

№249 від 19.08.2021

№329 від 12.11.2021

№417 від 17.12.2021
розп.голови ОДА:
№223 від 11.08.2022

№504 від 18.10.2023

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.
68 11.03.2021 Про Програму реалізації проєкту «Соціальні інновації та технології для сталого зростання через розвиток культурного туризму» – «TExTOUR» на 2021-2024 роки   Постійна комісія з питань гуманітарної політики.
70 11.03.2021 Про Програму інформатизації Рівненської області на 2021-2023 роки

№254 від 19.08.2021

№337 від 12.11.2021
розп.голови ОДА:
№159 від 24.06.2022
№284 від 22.06.2022

№353 від 31.10.2022

№393 від 18.11.2022

№184 від 27.04.2023

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції
71 11.03.2021 Про Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Рівненській області на 2021-2023 роки   Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків.
72 11.03.2021 Про Обласну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2021-2023 роки   Постійна комісія з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків
152 02.06.2021 Про реалізацію Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2025 року в Рівненській області   Постійна комісія з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків.
153 02.06.2021 Про Обласну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року   Постійна комісія з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків.
154 02.06.2021 Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021-2025 роки

№342 від 12.11.2021

№421 від 17.12.2021

Постійна комісія з питань гуманітарної політики
155 02.06.2021 Про Обласну програму “Ліси Рівненщини” на 2021-2023 роки   Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; Постійна комісія з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села
156 02.06.2021 Про Обласну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки   Постійна комісія з питань гуманітарної політики; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків.
157 02.06.2021 Про Обласну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Рівненській області на період до 2023 року   Постійна комісія обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

247

19.08.2021

Про Обласну програму розвитку міжнародного співробітництва на 2022 – 2024 роки

Розп.голови ОДА
№40 від 29.03.2022

Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

248

19.08.2021

Про Програму розвитку освіти Рівненської області на 2022-2024 роки

Розп.голови ОДА
№36 від 28.03.2022

№561 від 07.11.2023

Постійна комісія з питань гуманітарної політики; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків.

328

12.11.2021

Про Обласну цільову програму індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2022-2024 роки

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків; Постійна комісія з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села

415 17.12.2021 Про Регіональну цільову програму запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Рівненської області на 2022-2024 роки   Постійні комісії відповідно до визначених функцій і повноважень
416 17.12.2021 Про Обласну програму надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради на 2022-2024 роки

Розп.голови ОДА

№227 від 23.05.2023

Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності; Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків
165 розп. голови ОДА 27.06.2022 Про затвердження Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки (текст, заходи, паспорт)

Розп.голови ОДА
№11 від 17.01.2023

№129 від 31.03.2023

№361 від 09.08.2023

№569 від 13.11.2023

-
253  розп. голови ОДА 29.08.2022 Про програму забезпечення житлом внутрішньо-переміщених осіб у Рівненській області на 2022-2024 роки Розп.голови ОДА
№281 від 22.09.2022
-
273  розп. голови ОДА 22.09.2022 Про програму організації рятування людей на водних об'єктах Рівненської області на 2023-2025 роки   -
305 розп. голови ОДА 30.09.2022 Про Обласну програму забезпечення функціонування регіональної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади на 2023-2025 роки    -
342 розп. голови ОДА 25.10.2022

Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2023-2025 роки

Розп.голови ОДА
№55 від 14.02.2023
-
365 розп голови ОДА 04.11.2022 Про затвердження Обласної програми "Культура Рівненщини" на 2023-2027 роки   -
366 розп. голови ОДА 04.11.2022 Про Обласну комплексну програму соціальної підтримки Захисників та Захисниць України на 2023-2025 роки   -
373 розп голови ОДА 10.11.2022 Про затвердження Обласної програми збереження культурної спадщини та розвитку музейної справи на 2023-2027 роки   -
428 розп. голови ОДА 01.12.2022 Про обласну програму з запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Рівненської області COVID-19 на 2023 рік Розп.голови ОДА
№528 від 24.10.2023
-
429 розп. голови ОДА 01.12.2022 Про Обласну програму фінансової підтримки та розвитку комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я Рівненської обласної ради на 2023 рік

Розп.голови ОДА

№564 від 07.11.2023

-
461 розп. голови ОДА 15.12.2022 Про Комплексну програму розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2023-2025 роки

Розп.голови ОДА

№09 від 16.01.2023

№130 від 31.03.2023

-
479 розп. голови ОДА 20.12.2022

Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2023 рік (додатки 2, 3)

Розп.голови ОДА

зміни- 1; 2; 3; 4; 

№501 від 16.10.2023

№530 від 24.10.2023

 

-
35 розп. голови ОДА 31.01.2023 Про Регіональну програму розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2023-2025 роки   -
69 розп. голови ОДА 22.02.2023 Програма розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2023-2025 роки Розп.голови ОДА
№424 від 07.09.2023
-

178 розп. голови ОДА

27.04.2023

Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації в Рівненській області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року

  -

273 розп. голови ОДА

14.06.2023

Про обласну програму сприяння духовності, моральності та формування здорового способу життя в Рівненській області на 2023-2025 роки   -
484 розп. голови ОДА 02.10.2023 Про обласну програму забезпечення молоді житлом на 2023-2027 роки   -
590 розп. голови ОДА 20.11.2023 Про Програму розвитку туризму в Рівненській області на 2024-2026 роки   -
Останні новини
У Рівному обговорили сучасні проблеми гуманітаристики

07-12-2023

У Рівному обговорили сучасні проблеми гуманітаристики

За ініціативи Рівненського інституту права Київського університету права Національної академії...

Робота обласних закладів освіти у 2024 році: плани та завдання

07-12-2023

Робота обласних закладів освіти у 2024 році: плани та завдання

Низку важливих питань обговорили сьогодні члени постійної комісії обласної ради...

У Рівному відкрили першу в громаді

07-12-2023

У Рівному відкрили першу в громаді "кризову кімнату"

Вона діятиме на базі комунального закладу обласної ради "Денний центр...