16-07-2020

Звернення голови Рівненської обласної ради

16 липня 1990 року Верховна Рада тоді ще Української СРСР прийняла доленосний для українців документ – Декларацію про державний суверенітет України. І того ж таки дня було ухвалено постанову «Про День проголошення незалежності України».

«30 років тому ще по суті радянська Верховна Рада прийняла документ, який став першим кроком на шляху до незалежності. Речі, які були прописані в Декларації про державний суверенітет, стали фундаментом будівництва нової України. Тому ми повинні пам’ятати цю дату і тих людей - справжніх патріотів, які подолали непростий шлях і доклали зусиль, щоб це стало можливим», - зауважив голова Рівненської обласної ради Олександр Данильчук.  

У преамбулі до Декларації підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах».

Декларація передбачав кілька ключових для майбутньої вже незалежної України засад:

  • проголошувалося, що Україна має своє громадянство, де «всі громадяни рівні перед законом, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять», що громадяни всіх національностей становлять народ України. При цьому саме народ України визнавався єдиним джерелом влади,
  • проголошувала економічну самостійність. У документі підкреслювалося намір створити банківську, цінову, фінансову, митну та податкову системи, сформувати державний бюджет, а при необхідності ввести власну грошову одиницю,
  • визнавала самостійність у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації,
  • проголошувала право України безпосередньо реалізувати відносини з іншими державами, укладати з ними договори, обмінюватися дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами. При цьому Україна зобов’язувалася дотримуватися трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

Саме Декларація про державний суверенітет України стала основою для «Акту проголошення незалежності України» 24 серпня 1991 року.

Вона ж стала правовим фундаментом для Конституції та інших законів України, а також визначала ключові засади нашої зовнішньої політики.