Триває прийом документів на присудження Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам

У Рівненській обласній раді триває прийом документів від претендентів на отримання щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти.

Клопотання та пакет документів можна подати до 01 червня 2024 року.

У 2024 році від Рівненщини може бути подано два претенденти. Рішення щодо них прийматимуть на сесії Рівненської обласної ради.

Нагадаємо, що ця Премія присуджується відповідно до Постанови Верховної Ради України №131-V від 14.09.2006 р. за:

 

- особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання дітей та молоді, формування у них національних і загальнолюдських цінностей, утвердження національної ідеї, патріотизму, активної громадянської позиції, у забезпеченні інтеграції освіти України в європейський та світовий освітній простір, у підвищенні доступності освіти, у реалізації конституційного права громадян України на здобуття якісної освіти;

- розроблення і впровадження нових технологій, оновлення змісту і методичного забезпечення навчального процесу, які сприяють підвищенню якості освіти і виховання; створення підручників, навчальних посібників, педагогічних програмних засобів навчання, в тому числі електронних;

- створення умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- інші результати педагогічної діяльності, важливі для розв’язання проблем у сфері навчання і виховання дітей та молоді.

Премія повторно не присуджується.

Щороку в Україні присуджується 54 Премії. Грошова частина Премії становить шістдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому вона присуджується.

Висунення кандидатур проводиться до початку навчального року за місцем роботи претендента із залученням педагогічної громадськості, забезпеченням широкого обговорення та відкритості.

Отже, колектив закладу, який висуває кандидата на присудження Премії, має подати до Рівненської обласної ради відповідне клопотання, додавши протокол чи витяг з протоколу засідання трудового колективу про висунення кандидата.

До клопотання додаються такі документи:

- відомості про досягнення претендента;

- листок з обліку кадрів із зазначенням відомостей про відзнаки особи, засвідчений підписом керівника служби за основним місцем роботи та скріплений печаткою;

- копії документів, які засвідчують нагородження відомчими та іншими відзнаками;

- ксерокопія паспорту претендента (1,2 ст.);

- ксерокопія ідентифікаційного номера;

- банківські реквізити;

- особиста заява претендента на ім'я Керівника Апарату Верховної Ради України для перерахування грошової частини Премії на особистий картковий рахунок.

 

Документи прийматимуть до 01.06.2024 року у виконавчому апараті Рівненської обласної ради к.328 за адресою: Рівне, майдан Просвіти,1.