Рівненська обласна рада продовжує відбір кандидатур на присудження Премії Верховної  Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти

Премія присуджується відповідно до Постанови Верховної Ради України №131-V від 14.09.2006 р. за:

- особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання дітей та молоді, формування у них національних і загальнолюдських цінностей, утвердження національної  ідеї, патріотизму, активної громадянської позиції;

- розроблення, впровадження нових технологій, оновлення змісту і методичного забезпечення навчального процесу, які сприяють підвищенню якості освіти і виховання, створення підручників, навчальних посібників, педагогічних програмних засобів навчання;

- створення умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування, особами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Щороку в Україні присуджується 54 Премії. Грошова частина Премії становить шістдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому вона присуджується.

У 2022 році від Рівненщини може бути подано два претенденти: один з яких представляє систему загальної середньої освіти, інший – дошкільної освіти. Рішення щодо них прийматимуть на сесії Рівненської обласної ради.

Висунення кандидатур проводиться до початку навчального року за місцем роботи претендента із залученням педагогічної громадськості, забезпеченням широкого обговорення та відкритості.

Колектив закладу, який висуває кандидата на присудження Премії, має подати до Рівненської обласної ради відповідне клопотання, додавши протокол чи витяг з протоколу засідання трудового колективу про висунення кандидата.

До клопотання додаються такі документи:

- відомості про досягнення претендента;

- листок з обліку кадрів з зазначенням відомостей про відзнаки, засвідчений підписом керівника служби за основним місцем роботи та скріплений печаткою;

- копії документів, які засвідчують нагородження відомчими та іншими відзнаками;

- ксерокопія паспорту претендента (1,2 ст.);

- ксерокопія ідентифікаційного номера.

Документи прийматимуть до 01.07.2022 р. у виконавчому апараті Рівненської обласної ради к.328 за адресою: Рівне, майдан Просвіти,1.