Оголошується конкурс на зайняття посади генерального директора комунального підприємства «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення» Рівненської обласної ради.

Оприлюднено 12.01.2021

 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» зі змінами, рішення Рівненської обласної ради від 04.03.2014 № 1142 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області» зі змінами, рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 № 1761 «Про конкурсну комісію для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області», рішення обласної ради від 15.12.2020 №31 «Про визначення представників Рівненської обласної ради (органу управління) до складу конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області», розпорядження голови Рівненської обласної ради від 22.12.2020 №156  «Про проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора комунального підприємства «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення» Рівненської обласної ради, розпорядження голови Рівненської обласної ради від 11.01.2021 №03 «Про формування окремої конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора комунального підприємства «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення» Рівненської обласної ради».

Найменування закладу: комунальне підприємство «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення» Рівненської обласної ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 33010, місто Рівне, вул. Дубенська,64.

 

Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.                                         Згідно статуту:

- здійснення лікувально-профілактичної допомоги, надання  медичної допомоги відповідно до чинного законодавства України, науково-дослідницької діяльності щодо забезпечення населення всіма видами амбулаторно-консультативної, стаціонарної, кваліфікованої, планово-методичної допомоги, а також забезпечення соціально-економічних потреб членів трудового колективу;

- забезпечення попиту населення області в консультативній поліклінічній  та  стаціонарній психіатричній допомозі;

- організація та надання кваліфікованої планово-консультативної психіатричної допомоги населенню області із залученням, у разі необхідності, лікарів-спеціалістів лікувальних установ області;

- надання невідкладної психіатричної допомоги населенню як при гострих станах/ так і в негострому періоді , незалежно від місця проживання і віку хворих, що звернулися, доставлених швидкою допомогою та органами внутрішніх справ;

- проведення профілактичної роботи з метою попередження психіч­них розладів, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР (психоактивні речовини);

- динамічний нагляд за особами з розладами психіки, розладами психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР;

- примусовий огляд осіб для надання психіатричної допомоги за рішенням суду;

- примусове амбулаторне лікування осіб для надання амбулаторної психіатричної допомоги за рішенням суду;

- надання амбулаторної консультативної в тому числі психіатричної та наркологічної допомоги фізичним особам без направлення закладу охорони здоров’я на платній основі;

- надання психологічної, психотерапевтичної допомоги населенню на платній та безоплатній основі;

- отримання, зберігання, використання спеціальних рецептурних бланків за встановленими чинним законодавством формами, в тому числі, для виписки наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

- надання медичної допомоги пацієнтам з психічними розладами та розладами психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР в умовах денного стаціонару;

- надання психіатричної стаціонарної допомоги на платній та безоплатній основі дітям та дорослому населенню;

- примусова госпіталізація осіб, які страждають на психічні розлади, на підставі рішення суду для надання психіатричної допомоги;

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

- залучення лікарів консультантів (лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-гінеколога, лікаря-отоларинголога, лікаря-хірурга, лікаря-офтальмолога та інших) до лікувально-діагностичного процесу, в тому числі, залучення лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці за цивільно-правовими договорами;

- проведення освідчення на предмет алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

- проведення судово-психіатричної, судово-психологічної, комплексної судової психолого-психологічної, судово-наркологічної експертиз, експертизи стійкої та тимчасової втрати працездатності та обстеження військовозобов’язаних;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

- здійснення видачі лікарського свідоцтва про смерть в порядку визначеному чинним законодавством;

- надання соціально-правової допомоги особам, які страждають на психічні розлади, розлади психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР;

- контроль та аналіз основних планових показників Центру;

- виконання спільно зі штабом цивільної оборони об’єкта та міста заходів щодо забезпечення готовності медичної служби до виконання покладених на неї завдань в умовах застосування факторів масового ураження, можливої виробничої аварії або спалаху масових інфекційних захворювань та епідемії;

- проведення протиепідемічних заходів;

- придбання, перевезення, зберігання, використання для потреб Центру, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно законодавства;

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, медичних виробів, обладнання та інвентарю;

- дотримання персоналом медичної етики і деонтології, захисту законних прав та інтересів медичного персоналу та пацієнтів;

- гігієнічне виховання хворих та пропаганда здорового способу життя;

- ведення установленої медичної документації, складання оперативної інформації, статистичної звітності про діяльність Центру та стан медичного обслуговування;

- облік результатів роботи медичного персоналу та контроль поточної діяльності структурних підрозділів Центру;

- харчування хворих, в межах норм, визначених чинним законодавством;

- транспортування пацієнтів транспортними засобами Центру;

- забезпечення харчування та прання білизни пацієнтів структурними підрозділами Центру або юридичними чи фізичними особами за цивільно-правовими договорами;

- здійснення відомчого нагляду за діяльністю Центру, за зверненнями страхових компаній, призначення експертів для перевірки якості медичної допомоги застрахованим;

- підвищення кваліфікації лікарів-інтернів, лікарів та середнього медичного персоналу психіатричних та наркологічних закладів області, проведення атестації середніх медичних працівників, видання їм кваліфікаційних свідоцтв;

- проводить навчання та перепідготовку медичних працівників методикам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів;

- участь в організації та проведенні з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо; в порядку і відповідно до чинного законодавства;

- нормування праці працівників згідно з чинним законодавством;

- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

- складання штатного розпису Центру в порядку і відповідно до чинного законодавства;

- підбір, облік, розстановка, підвищення кваліфікації працівників Центру;

- покращення умов праці та відпочинку працівників Центру;

- здійснення матеріального та морального стимулювання професійної діяльності Центру;

- здійснення господарської діяльності, у тому числі своєчасного матеріально-технічного забезпечення, оснащення сучасною апаратурою, своєчасного проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень Центру тощо;

- здійснення планово-фінансової діяльності, у тому числі поточне і дострокове планування діяльності Центру, виконання фінансового плану, матеріальне стимулювання;

- здійснення внутрішнього фінансового контролю;

- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Центру.

 

Статут, структура закладу: електронне посилання.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

фінансове забезпечення підприємства на 2021 рік складає 33 160,00 тис. грн

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 13.01.2021

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 26.01.2021

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 33013, м. Рівне, майдан Просвіти,1,  каб.328.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел. 26-18-44,  e-mail: oblrada@rada.rv.ua (тема: Конкурс керівників закладів ОЗ).

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (електронне посилання);

 

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (електронне посилання);

 

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017           № 1094 (електронне посилання);

 

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017               № 1094 (електронне посилання);

 

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Стаж роботи на керівних посадах 7 років.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: посадовий оклад керівника та доплати встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859. З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №792 (електронне посилання).

Дата проведення конкурсу: 29.01.2021 о 10.00 год. – засідання окремої конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів; об 11.00 год. – засідання окремої конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу: м.Рівне, майдан Просвіти,