Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального підприємства «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради

Дата оприлюднення: 05.03.2021

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017  № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» зі змінами, рішення Рівненської обласної ради від 04.03.2014 № 1142 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області» зі змінами, рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 № 1761 «Про конкурсну комісію для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області», рішення обласної ради від 1512.2020 №31 «Про визначення представників Рівненської обласної ради (органу управління) до складу конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області», розпорядження голови Рівненської обласної ради від 16.02.2021 №17 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради, розпорядження голови Рівненської обласної ради від 04.03.2021 №23 «Про формування окремої конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради».

Найменування закладу: комунальне підприємство «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради.

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 35800, пр-т Незалежності,40 а, м.Острог, Рівненська область,.

Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.                                        

Згідно статуту:

- здійснення медичної практики відповідно до ліцензії;

- дотримання вимог чинного законодавства при надання медичної допомоги хворим з психіатричною та наркологічною патологією;

- розроблення та впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики та лікування психічних та наркологічних захворювань;

- здійснення заходів щодо попередження і виявлення психічної та наркологічної патології, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення внаслідок психічних та наркологічних захворювань;

- визначення проблемних питань надання медичної допомоги хворим з психічною та наркологічною патологією та шляхів їх вирішення;

- розроблення, координація впровадження та контроль за виконанням обласних програм та заходів з питань надання медичної допомоги хворим з психічною та наркологічної патологією;

- участь у розробленні та опрацюванні проєктів регіональних програм та заходів, що передбачають надання медичної допомоги хворим з психічною та наркологічною патологією;

- організація та надання спеціалізованої медичної допомоги хворим з психічною та наркологічною патологією;

- забезпечення Лікарні лікарськими засобами, виробами медичного призначення, витратними матеріалами для діагностики та лікування психічних та наркологічних захворювань;

- вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я хворих із психічною та наркологічною патологією та участь у розробленні заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я хворих цієї категорії;

- експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продовження листків непрацездатності, складання трудових рекомендацій для хворих, що потребують переведення на інші ділянки роботи, своєчасне направлення хворих до медико-соціальної експертної комісії;

- підготовка збірок, довідників та аналітичних оглядів з питань профілактики, діагностики та лікування психічних та наркологічних захворювань;

- опрацювання відповідей на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань надання медичної допомоги хворим з психічною та наркологічною патологією;

- організаційно-методичне забезпечення підвищення кваліфікації лікарів-психіатрів, середнього медичного персоналу з питань профілактики, діагностики та лікування психічних та наркологічних захворювань;

- проведення спільно з організаціями різних форм власності та підпорядкування, громадськими об'єднаннями з'їздів, науково-практичних конференцій, семінарів, та інших заходів, спрямованих на удосконалення надання медичної допомоги хворим з психічними та наркологічними захворюваннями;

- встановлення міжнародних зв’язків, заснування або вступ до національних, міжнародних або зарубіжних об’єднань, підписання відповідних угод, що передбачають удосконалення надання медичної допомоги хворим з психічною та наркологічною патологією;

- надання спеціалізованої кваліфікованої лікувально-діагностичної та соціально-відновлюваної допомоги особам, які страждають психічними та наркологічними розладами, в умовах стаціонару;

- діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (у т.ч. здійснення діяльності, пов'язаної з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів);

- участь у реалізації міжнародних проєктів та міжнародних грантів з питань профілактики, діагностики та лікування психічних та наркологічних захворювань пацієнтів;

- проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики, діагностики та лікування психічних та наркологічних захворювань.

 

Статут, структура закладу.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

фінансове забезпечення підприємства на 2021 рік складає 41865 тис.грн.

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 06.03.2021 р.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 23.03.2021 р.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 33013, м. Рівне, майдан Просвіти,1, каб.328.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел. 26-18-44,                                              

e-mail: oblrada@rada.rv.ua (тема: Конкурс керівників закладів ОЗ).

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

 

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів) ;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Стаж роботи на керівних посадах 7 років.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника підприємства із зазначенням істотних умов контракту: посадовий оклад керівника та доплати встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859. З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №792 (електронне посилання).

Дата проведення конкурсу: 26.03.2021 об 10.00 – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів; о 11.00 – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу: м.Рівне, майдан Просвіти,1,  кабінет 301.