Продовжено термін прийому документів від претендентів на присудження Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам

Відповідно до Постанови Верховної Ради України №131-V "Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти" оголошено висунення кандидатур на відзначення Премією. 

Премія присуджується педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти за:

 • особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання дітей та молоді, формування у них національних і загальнолюдських цінностей, утвердження національної ідеї, патріотизму, активної громадянської позиції, у забезпеченні інтеграції освіти України в європейський та світовий освітній простір, у підвищенні доступності освіти, у реалізації конституційного права громадян України на здобуття якісної освіти;
 • розроблення і впровадження нових технологій, оновлення змісту і методичного забезпечення навчального процесу, які сприяють підвищенню якості освіти і виховання; створення підручників, навчальних посібників, педагогічних програмних засобів навчання, в тому числі електронних;
 • створення умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • інші результати педагогічної діяльності, важливі для розв’язання проблем у сфері навчання і виховання дітей та молоді.

Премія повторно не присуджується.

 

Рівненська обласна рада вповноважена подавати клопотання до Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ про присудження цієї Премії педагогічним працівникам. Рішення щодо затвердження кандидатур приймається на сесії обласної ради.

Термін прийому клопотань щодо присудження премії продовжено до 01 червня 2023 року.

Документи можна подати до виконавчого апарату обласної ради за адресою м.Рівне, майдан Просвіти, 1, каб.328

До клопотання додаються:

 • протокол зборів трудового колективу (профспілкової організації) навчального закладу щодо висунення претендента на присудження Премії;
 • відомості про досягнення претендента;
 • листок з обліку кадрів із зазначенням відомостей про відзнаки особи, засвідчений підписом керівника служби за основним місцем роботи та скріплений відповідною печаткою;
 • копії документів, що засвідчують нагородження відомчими та іншими відзнаками;
 • копія паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду;
 • банківські реквізити;
 • особиста заява претендента на ім'я Керівника Апарату Верховної Ради України для перерахування грошової частини Премії на особистий картковий рахунок.