Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади начальника комунального закладу «Острозький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Костянтина Івановича Острозького» Рівненської обласної ради

Оприлюднено 09.07.2021

 

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

комунальний заклад «Острозький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Костянтина Івановича Острозького» Рівненської обласної ради (Рівненський район, м.Острог, проспект Незалежності, 62).

 

Найменування посади: начальник.

 

Умови оплати праці:

посадовий оклад, розмір якого встановлюється штатним розписом і визначається згідно з діючим законодавством, щомісячна премія, надбавка за інтенсивність праці та особливий характер (за складність, напруженість у роботі) встановлюються згідно з контрактом. Інші доплати та надбавки, передбачені чинним законодавством України, встановлюються за погодженням з керівництвом обласної ради.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду начальника закладу освіти:

керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

 

Місце та строк подання документів:

Документи приймаються з 09 липня 2021 року по 30 липня 2021 року за адресою: 33013, м.Рівне, майдан Просвіти, 1, каб.315; особа, яка уповноважена приймати документи: Тимощук Інна Василівна – консультант відділу документообігу та роботи зі зверненнями громадян виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

 

Конкурсний відбір складається з таких стадій:

  • подання документів учасниками конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти;
  • перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
  • допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
  • ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
  • відбір кандидатів на посаду керівника закладу освіти;
  • визначення переможця конкурсу;
  • оприлюднення результатів конкурсу;
  • надання конкурсною комісією голові Рівненської обласної ради протоколу щодо визначення переможця конкурсу протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення відповідного рішення;
  • призначення головою Рівненської обласної ради переможця конкурсу на посаду начальника закладу та укладання з ним строкового трудового договору (контракту).

 

Дата, місце проведення конкурсного відбору:

Відповідно до рішення конкурсної комісії дата і час, місце проведення конкурсного відбору будуть повідомлені додатково.

 

Прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:

Пахнюк Ганна Іванівна, (0362) 695-264, komunalna@ror.gov.uа.