Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади начальника КЗ «Острозький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Костянтина Івановича Острозького»

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення посади начальника

комунального закладу «Острозький обласний ліцей з посиленою

військово-фізичною підготовкою імені Костянтина Івановича Острозького» Рівненської обласної ради

 

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

комунальний заклад «Острозький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Костянтина Івановича Острозького» Рівненської обласної ради (Рівненський район, м.Острог, проспект Незалежності, 62).

Найменування посади: начальник.

Умови оплати праці:

посадовий оклад, розмір якого встановлюється штатним розписом і визначається згідно з діючим законодавством, щомісячна премія, надбавка за інтенсивність праці та особливий характер (за складність, напруженість у роботі) встановлюються згідно з контрактом. Інші доплати та надбавки, передбачені чинним законодавством України, встановлюються за погодженням з керівництвом обласної ради.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду начальника закладу освіти:

керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, з числа офіцерів, має вищу військову освіту ступеня не нижче магістра, досвід військової служби не менш як 10 років, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як 5 років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Керівник призначається в установленому порядку з числа відряджених військовослужбовців Збройних Сил України на умовах контракту.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу військову освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше 5 років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 •  копія документа, що підтверджує досвід військової служби не менш як 10 років.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Місце та строк подання документів:

Документи приймаються з 30 червня 2021 року по 23 липня 2021 року за адресою: 33013, м.Рівне, майдан Просвіти, 1, каб.315; особа, яка уповноважена приймати документи: Тимощук Інна Василівна – консультант відділу документообігу та роботи зі зверненнями громадян виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

 

Конкурсний відбір складається з таких стадій:

 • подання документів учасниками конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти;
 • перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 • ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
 • відбір кандидатів на посаду керівника закладу освіти;
 • визначення переможця конкурсу;
 • оприлюднення результатів конкурсу;
 • надання конкурсною комісією голові Рівненської обласної ради протоколу щодо визначення переможця конкурсу протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення відповідного рішення;
 • призначення головою Рівненської обласної ради переможця конкурсу на посаду начальника закладу та укладання з ним строкового трудового договору (контракту).

Дата, місце проведення конкурсного відбору:

Відповідно до рішення конкурсної комісії дата і час, місце проведення конкурсного відбору будуть повідомлені додатково.

Прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:

Пахнюк Ганна Іванівна, (0362) 695-264, komunalna@ror.gov.uа.