Обласний конкурс проектів з енергоефективності

 

 

відповідно до розпорядження голови ОДА від 13.03.2018 № 166 (зі змінами)
та рішення обласної ради від 16.03.2018 № 866 (зі змінами)

 

 

1. Прийом заявок на участь у Конкурсі відбувається до 17.02.2020 (відповідно до протокольних рішень (від 10.07.2019 № 04/19-ЕЕ (12.07.2019 № вих-5051/0/01-42/19) засідання Конкурсної ради з проведення обласного конкурсу проектів з енергоефективності)

 

2. Звертаємо увагу на те, що відповідно до частини 4 статті 16 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», підтримка термомодернізації будівель надається відповідно до законодавства та виключно за умов наявності енергетичного сертифіката будівлі (у разі якщо сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»). Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для

- будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади

- будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель)

- будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель)

 

3. За детальнішою інформацією звертатися:

Відділ енергетики, енергоефективності та економічної діяльності департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської облдержадміністрації
(м. Рівне, вул. І. Вишенського, 4а, 4 поверх, 401 каб.)

 

 

(0362) 653 708, 653 652

energozb_rivne@ukr.net

 

 

Порядок оцінювання проектів з енергоефективності,

поданих для участі у Рівненському обласному конкурсі (далі - Конкурс) на виконання розпорядження голови облдержадміністрації (далі – ОДА) від 13.03.2018 № 166 «Про Комплексну програму енергоефективності Рівненської області                 на 2018 – 2025 роки» (зі змінами) та рішення Рівненської обласної ради від 16.03.2018 № 866 (зі змінами)

 

1.  Оцінювання проектів з енергоефективності, поданих для участі у Конкурсі, відбувається у 2 етапи: перший етап – отримання аналітичного висновку Дирекції конкурсу за результатами оцінки проектів та рекомендацій; другий етап – оцінка проектів Конкурсною радою на основі аналітичного висновку Дирекції конкурсу за результатами оцінки проектів та рекомендацій.

2.  Оцінка членами Конкурсної ради проводиться із застосуванням такого переліку критеріїв, за кожним з яких проект може отримати відповідну кількість балів (максимальна кількість – 100 балів).

 

Варіанти оцінювання:

І. Енергозберігаючі проекти, термін окупності яких складає не більше 3 років, за умови забезпечення або для забезпечення в цілому по району (місту обласного значення, об’єднаної територіальної громади) 100 %обліку споживання енергоносіїв та води установами (тощо), що утримуються з місцевих бюджетів (60%/40%)

 

Розділ

Максимальна кількість балів

1. Окупність проекту

35

1.1. До 1 року

35

1.2. До 2 років

30

1.3. До 3 років

25

2. Співфінансування, %

20

2.1. Від 50 % і більше

20

2.2. Від 45 % до 50 %

15

2.3. Від 40 % до 45 %

10

3. Економія паливно-енергетичних ресурсів в натуральних показниках з перерахунком у т у.п. та відсотках

25

3.1. Від 10 % і більше

25

3.2. Від 5 % до 10 %

20

3.3. До 5 %

15

4. Наявність діючої системи енергоменеджменту в організації (тощо)

15

4.1. Запроваджена система енергоменеджменту

10

4.2. Наявність фахової підготовки працівників

5

5. Популяризація успішного досвіду у вирішенні проблемних питань підвищення енергоефективності та висвітлення результатів реалізації проектів

5

5.1. Популяризація успішного досвіду у вирішенні проблемних питань підвищення енергоефективності (планові заходи)

3

5.2. Висвітлення результатів реалізації енергозберігаючих проектів

2

Всього

100

 

 

 

 

 

ІІ. Енергозберігаючі проекти, термін окупності яких складає не більше 5 років, за умови забезпечення або для забезпечення в цілому по структурному підрозділу ОДА 100 % обліку споживання енергоносіїв та води установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету (100 %)

 

Розділ

Максимальна кількість балів

1. Окупність проекту

35

1.1. До 1 року

35

1.2. До 2 років

30

1.3. До 3 років

25

1.4. До 4 років

20

1.5. До 5 років

15

2. Наявність засобів обліку енергоносіїв та води по структурному підрозділу ОДА (в загальному до потреби в розрізі енергоносіїв та води), %

20

2.1. Від 95 % до 100 %

20

2.2. Від 90 % до 95 %

15

2.3. До 90 %

10

3. Економія паливно-енергетичних ресурсів в натуральних показниках з перерахунком у т у.п. та відсотках

25

3.1. Від 10 % і більше

25

3.2. Від 5 % до 10 %

20

3.3. До 5 %

15

4. Наявність діючої системи енергоменеджменту в організації (тощо)

15

4.1. Запроваджена система енергоменеджменту

10

4.2. Наявність фахової підготовки працівників

5

5. Популяризація успішного досвіду у вирішенні проблемних питань підвищення енергоефективності та висвітлення результатів реалізації проектів

5

5.1. Популяризація успішного досвіду у вирішенні проблемних питань підвищення енергоефективності (планові заходи)

3

5.2. Висвітлення результатів реалізації енергозберігаючих проектів

2

Всього

100

 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ

Рада з проведення обласного конкурсу

проектів з енергоефективності

 

Дирекція конкурсу

 

 

         Дата реєстрації                                                         Реєстраційний номер

 

 

 

Заповнюється Дирекцією Конкурсу                        Заповнюється Дирекцією Конкурсу

 

І. РЕЄСТАРЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

Назва проекту

 

 

  

 

Тематичний напрямок (напрямки), якому відповідає проект (з визначеного переліку згідно із розділом ІІ додатку 4 розпорядження голови облдерж-адміністрації від 13.03.2018 № 166 та відповідного рішення обласної ради від 16.03.2018 № 866)

 

Загальний бюджет проекту (грн.),

в т.ч.:

 

- обсяг співфінансування з місцевого бюджету (грн. і %)

 

Поштова адреса організації (установи тощо)

 

Номер телефону, в т.ч.: мобільного, телефаксу, та e-mail

керівника організації (установи тощо)

 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації (установи тощо)

 

Посада керівника проекту

 

Поштова адреса для листування з керівником проекту

 

Контактні номери телефонів керівника проекту, в т.ч.: мобільного, телефаксу та  e-mail

 

 

 

Підпис керівника проекту_______________  ____________________

                                                                                     П.І.по-б.

 

Підпис керівника організації (установи тощо) _________  ____________

                                                                                              П.І.по-б.       М.П.

 

Дата_______________  Вихідний реєстраційний № ____________________

 

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

І.

Реєстраційна картка проекту

с.

ІІ.

Зміст проекту

с.

III.

Проект (завірена належним чином копія титульної сторінки проектно-технічної документації)

 

с.

1.

Завірена належним чином копія всіх локальних кошторисних розрахунків Глави 2

 

с.

IV.

Експертний звіт проектно-кошторисної документації експертними організаціями

 

с.

1.

Анотація проекту

с.

2.

Докладний опис проекту

Х

2.1.

Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект

с.

2.1.1.

Завірені належним чином копії технічних паспортів обладнання (котлів, плит тощо), яке замінюється, де вказані гарантійні терміни та терміни їх експлуатації (у разі потреби)

 

 

с.

2.2.

Тривалість реалізації проекту

с.

2.3.

Розрахунок окупності проекту (підписана фахівцем-розробником та ГІП проектної організації (тощо) і завірена належним чином)

 

с.

2.3.1

Споживання усіх видів паливно-енергетичних ресурсів бюджетною установою (тощо) за три попередні роки до реалізації проекту

с.

2.3.2.

Наявність енергетичного паспорту бюджетної установи (організації)

 

2.4.

Економія паливно-енергетичних ресурсів в натуральних показниках з перерахунком у т у.п. та у відсотках до загального споживання (середньорічного за три попередні роки) по установі (організації)

 

с.

2.5.

Скорочення або заміщення використання природного газу (за наявності)

с.

2.6.

Бюджет проекту, в т.ч.: спів фінансування з місцевих бюджетів

с.

2.6.1.

Завірена належним чином копія рішення (розпорядження) місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) про виділення коштів на співфінансування проекту (крім закладів, що фінансуються з обласного бюджету)

 

 

 

с.

V.

Технічний звіт за результатами проведеного енергоаудиту. Запровадження системи енергоменеджменту

 

с.

1.

Завірена належним чином копія титульної сторінки технічного звіту за результатами проведеного енергоаудиту

 

с.

2.

Завірені належним чином копії посвідчень (дипломів, сертифікатів тощо) працівників підприємства (організації), які здійснювали енергоаудит, та наявність відповідних дозволів (тощо) у підприємства (організації), які здійснили енергоаудит

 

 

с.

3.

Завірені належним чином копії зведених енергозберігаючих заходів за результатами енергоаудиту (за формою Ф1-Т)

 

с.

4.

Завірені належним чином копії посвідчень відповідних фахівців – енергоменеджерів (свідоцтв, дипломів тощо) бюджетної установи, організації (за наявності)

 

с.

VI.

Опис популяризації успішного досвіду у вирішенні проблемних питань підвищення енергоефективності та заплановане висвітлення результатів реалізації проекту

 

 

с.

  

Підпис керівника проекту_______________  ____________________

                                                                                     П.І.по-б.

 

Підпис керівника організації (установи тощо) _________  ____________

                                                                                              П.І.по-б.       М.П.

 

Дата_______________  Вихідний реєстраційний № ____________________